Informacja cenowa

Skrócony przykładowy cennik usług prac projektowych, który zawsze można negocjować:
1.    Przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budownictwa jednorodzinnego z wykorzystaniem materiałów inwestora (mapa zasadnicza 1:500, wypis i wyrys z ewidencji gruntów) – średnio 350,00 zł
2.    Inwentaryzacja budowlana – budownictwo jednorodzinne – średnio 150,00 zł / rysunek A4 ( np 3 przekroje i 2 elewacje = 750,00 zł)
3.    Przekształcanie plików graficznych, np *jpg na *dwg- średnio 150,00 zł/ rysunek A4
4.    Podział nieruchomości w celu wyodrębnienia niezależnych własności lokali – średnio 450,00 zł / uzyskaną decyzję
5.    Prace projektowe- adaptacje projektów typowych – średnio 1200,00 zł
6.    Nadzory inwestorskie, kierowanie budowami , dla budownictwa jednorodzinnego – średnio 150 zł/wizyta lub 1500 zł całość
Skrócony przykładowy cennik dla usług nauczania, który też podlega negocjacji:
1.    Nauka programów inżynierskich, takich jak np AutoCAD,  Norma – 60,00 zł /godzinę bez względu na ilość uczestników (ilość nie większa niż 4 osoby na godzinę). Cena obejmuje w sobie również materiały, naukę i wydruki na ploterach i drukarkach. Praktycznie, żeby poznać AutoCAD należy się liczyć z minimalną ilością 40 godzin. Poznanie kosztorysowania przy wspomaganiu Normą Pro wymaga 32 godzin.
2.    Nauka języków – angielski – 50,00 zł/godzinę bez względu na ilość uczestników (ilość nie większa niż 3 osoby na godzinę).
3.    Nauka tańca towarzyskiego – szczegóły informacji cenowych można przeczytać w zakładce cennik na stronie http://www.akademia-tanca.co  gdzie zapraszam.
Skanowanie A4-A3, OCR, archiwizacja, digitalizacja. Cennik format A4 dla 300x300dpi, kolor 24bit:
1.    Skan z podajnika__________0,30
2.    Skan pojedynczy 300 dpi____0,70
3.    Skan pojedynczy 400 dpi ____2,50
4.    Skan pojedynczy 600 dpi____4,00
5.    Skan pojedynczy 1200 dpi___6,00
6.    OCR programowy – automatyczny bez weryfikacji 1,2 A4________5,00
7.    OCR programowy – automatyczny bez weryfikacji – powyżej 3 A4__1,00
8.    Minimalna opłata za sesję skanowania____2,00
9.    Skanowanie większej ilości dokumentów, premiowane jest niższą ceną naliczaną już od 44 (-10%) a następnie 99 formatki (-20%).
•    jednolite, niezniszczone i niespięte dokumenty mogą być skanowane z podajnika i od razu automatycznie zapisane do plików.
•    różnorodne, nieformatowe, zniszczone dokumenty muszę być podawane na szybę skanera ręcznie a to wydłuża czas potrzebny na wykonanie usługi.