Zakres usług

Podstawowy zakres świadczonych przez nas usług to:

1. W budownictwie: indywidualne rozwiązania projektowe, adaptacja projektów typowych, nadzory inwestorskie, kierowanie budowami i budowlami, rozliczenie i przygotowanie budów w pełnym zakresie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i należących do PIIB. Wycena nieruchomości. Przetwarzanie obrazów rysunkowych na format CAD. Prace biurowe. Kserokopie do formatu A3, wydruki ploterem do szerokości 900mm i o długości do 50m.
2. Biuro jest regionalnym dystrybutorem projektów gotowych. Aktualnie również w sprzedaży typowe projekty domów weselnych. Ceny producenta bez kosztów przesyłki.
3. W zakresie ochrony środowiska i gospodarowaniu odpadami: pozwolenia wodnoprawne, plany gospodarki odpadami, informacje o gospodarowaniu odpadami. Opracowywana dokumentacja jest przez fachowców posiadających nie tylko uprawnienia budowlane ale także świadectwa POŚ.
4. Nauka obsługi komputera w zakresie podstawowym i rozszerzonym, również dla osób starszych, nauka obsługi programów pakietów biurowych: Microsoft Office, Open Office, programów inżynierskich AutoCad, Norma Pro przez osobę z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
5. Sprzedaż sprawnego  sprzętu biurowego. Oferty są na stronie „Do sprzedania używane”.
8. Oferujemy współpracę.